Instytucja: 

NOWOGARD

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • odpowiedź na wniosek o informacje przez None

  Dzień dobry

      W odpowiedzi na e-maila z dnia 27 kwietnia, informuję, ze Gmina
  Nowogard nie przekazała dotychczas spisów wyborców Poczcie Polskiej S.A

  --
  Grzegorz Wasilewicz
  Sekretarz Gminy Nowogard
  tel. 91 3926216
  www.nowogard.pl
  www.bip.nowogard.pl

  Zgodnie z art.13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia
  2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej:RODO) informujemy
  o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także prawach przysługujacych Państwu w związku z
  korzystaniem z naszych usług.
  Odnajdziecie je Państwo po kliknięciu w link http://nowogard.pl/rodo