Instytucja: 

OSINA

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Fw: [SPAM]Wniosek o informację publiczną przez OSINA

  W odpowiedzi na Państwa wniosek informuję, że Wójt Gminy Osina nie przekazał
  Poczcie Polskiej danych zgromadzonych w prowadzonym przez siebie rejestrze
  wyborców.

  Z poważaniem
  Emilian Pisarek
  Sekretarz Gminy Osina

  Informuję, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Urzędzie
  Gminy Osina jest Wójt Gminy Osina.
  Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują
  się na stronie BIP Urzędu Gminy pod adresem: http://bip.osina.pl/ w zakładce
  "Ochrona danych osobowych"

  -----Oryginalna wiadomość-----