Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez PEŁCZYCE

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <umig@pelczyce.pl> o 27-04-2020 10:51

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o27-04-2020 11:20

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez PEŁCZYCE

  Dzień Dobry,
  W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną Urząd Miejski w Pełczycach informuje, że do mementu wejścia w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej informację o wyborcach dla Poczty Polskiej S.A. nie zostaną przekazane.
  Urząd Miejski w Pełczycach