Instytucja: 

POLICE

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez POLICE

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:51

  odczytano w dniu 2020-04-27 11:18.

 • Wniosek o informację publiczną przez POLICE

  Szanowni Państwo,
  informuję, że w obecnym stanie prawnym brak jest podstawy do przekazania danych pochodzących ze spisu wyborców przedsiębiorstwu Poczta Polska S.A.. Burmistrz Polic w sposób nieuprawniony nie przekaże tych danych Poczcie Polskiej ani żadnemu innemu podmiotowi.

  Z poważaniem

  Agnieszka Lemańska
  Urząd Miejski w Policach
  Sekretarz Gminy Police
  tel. +48914311816, e-mail {{ email }}

 • odpowiedz na inf. publ. przez POLICE

  Witam

  W odpowiedzi na Państwa wniosek z 27.04.2020 r. Urząd Miejski w Policach informuje,
  że nie zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej i nie będą przekazane przed
  przyjęciem wymienionej we wniosku ustawy.

  Pozdrawiam

  Bożena Bogusz Kosma
  Wydział Organizacyjno-Prawny
  Urząd Miejski w Policach