Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez REWAL

  Szanowni Państwo,

  Odpowiadając na Państwa wniosek informuję, że nie zostały przekazane Poczcie
  Polskiej S.A informacje o wyborcach.

  Pozdrawiam

  Magdalena Czaplińska

  Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy

  Urząd Gminy Rewal

  ul. Mickiewicza 19

  72-344 Rewal

  tel. 91 38 49 020

  "Informacja o ochronie danych osobowych w Urzędzie Gminy Rewal -
  <http://bip.rewal.pl/dokumenty/9520> http://bip.rewal.pl/dokumenty/9520 "

  ------------------------------

  Uwaga! Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
  podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione
  przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej
  przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź
  podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez
  osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
  korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie
  nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

  Załączniki

  • image001_29rJfB7.jpg (nieskanowany) Skanuj