Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez INOWROCŁAW

  Twoja wiadomość

  Do: urzad@inowroclaw.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:40

  odczytano w dniu 27.04.2020 10:54.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez INOWROCŁAW

  W odpowiedzi na przesłane zapytanie, uprzejmie informuję, że nie przekazaliśmy informacji o wyborcach Poczcie Polskiej S.A.

  Aleksandra Sibora

  Naczelnik

  Biura Obsługi Interesantów i Kontroli

  UM Inowrocław

 • Re: RE: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 28.04.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie odpowiedzi, czy ostatecznie po dniu przesłania odpowiedzi, a przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-23486@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez INOWROCŁAW

  Twoja wiadomość

  Do: urzad@inowroclaw.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 22.05.2020 11:10

  odczytano w dniu 22.05.2020 11:16.

 • Re: Re: RE: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  raz jeszcze prosimy o odpowiedź na pytanie: czy ostatecznie po dniu przesłania odpowiedzi (28.04), a przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A..
  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-23486@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_1_OB_III_2020_podpisy_elektroniczne_P1icOMM.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez INOWROCŁAW

  Twoja wiadomość

  Do: urzad@inowroclaw.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 19.06.2020 21:07

  odczytano w dniu 22.06.2020 08:45.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez INOWROCŁAW

  W załączeniu przesyłam pismo w sprawie Informacji Publicznej.

  Załączniki