Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez ŚWIERZNO

  Dzień Dobry, w odpowiedzi na Państwa wniosek informuję, iż do chwili
  obecnej UG Świerzno nie przekazał informacji o wyborcach Poczcie
  Polskiej S.A.

  Waldemar Dubrawski
  Sekretarz Gminy Świerzno

  W dniu 2020-04-27 o 10:51, sprawa-25447@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  --
  Z poważaniem,
  Magdalena Kłobucka
  Inspektor
  Urząd Gminy w Świerznie
  72-405 Świerzno 13
  tel. +48 91 38 327 93
  fax. +48 91 38 327 23
  e-mail: ug@swierzno.pl
  www.swierzno.pl
  www.bip.swierzno.pl

  Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Świerzno jest Wójt Gminy Świerzno
  Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy Świerzno pod adresem
  http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=swierzno/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=264&podmenu=264&str=1&id=3397

 • Re: Re: Wniosek o informację publiczną przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-25447@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • odpowiedź przez ŚWIERZNO

  W odpowiedzi na Państwa pytanie dotyczące informacji, czy przekazano
  dane wyborców poczcie polskiej, informuję co następuje:

  Po konsultacji z osobą pełniącą na zlecenie w tutejszym urzędzie funkcję
  Inspektora RODO Urząd przesłał Poczcie Polskiej dane z rejestru wyborców.

  --
  Z poważaniem,
  Waldemar Dubrawski
  Sekretarz
  Urząd Gminy w Świerznie
  72-405 Świerzno 13
  tel. +48 91 38 327 93
  fax. +48 91 38 327 23
  e-mail: ug@swierzno.pl
  www.swierzno.pl
  www.bip.swierzno.pl

  Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Świerzno jest Wójt Gminy Świerzno
  Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy Świerzno pod adresem
  http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=swierzno/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=264&podmenu=264&str=1&id=3397