Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • dot.info publicznej przez Świnoujście

  Świnoujście 28. Kwietnia 2020

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

  BIK. 1431.39.1.2020

  Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej, który
  wpłynął do tut. urzędu w dniu 27 kwietnia 2020 roku drogą e-mail i dotyczy
  przekazania spisu wyborców z terenu Gminy Miasta Świnoujście, informuję że
  na dzień 28 kwietnia 2020 roku Prezydent Świnoujścia nie przekazał Poczcie
  Polskiej spisu wyborców z terenu Gminy Miasta Świnoujście.

  Hanna Lachowska

  Główny Specjalista

  Biuro Informacji i Konsultacji Społecznych

  Urząd Miasta Świnoujście

  www.swinoujscie.pl

  www.facebook.com/swinoujsciemiasto
  <http://www.facebook.com/swinoujsciemiasto>

 • Re: dot.info publicznej przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-25449@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • dot. doprecyzowania odpowiedzi przez Świnoujście

  Dzień dobry

  Odpowiadając na Państwa pytanie nadesłane w dniu 13 maja 2020 roku drogą
  e-maila do tut. urzędu miasta w sprawie przekazania spisu wyborców Poczcie
  Polskiej, informuję że Prezydent Miasta Świnoujście przed dniem 9 maja 2020
  nie przekazał Poczcie Polskiej spisu wyborców Miasta Świnoujście.

  Hanna Lachowska

  Główny Specjalista

  Biuro Informacji i Konsultacji Społecznych

  Urząd Miasta Świnoujście

  www.swinoujscie.pl

  www.facebook.com/swinoujsciemiasto
  <http://www.facebook.com/swinoujsciemiasto>