Instytucja: 

BIRCZA

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez BIRCZA

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@bircza.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:51

  odczytano w dniu 2020-04-27 11:14.

  --
  Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
  https://www.avast.com/antivirus

 • Odpowiedź na wniosek przez BIRCZA

  Szanowni Państwo,
  W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek z dnia 27 kwietnia 2020 r.

  Z poważaniem,
  Maria Maj
  Urząd Gminy w Birczy

  Załączniki

 • Odpowiedź na wniosek - Gmina Bircza przez BIRCZA

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek z dnia 27 kwietnia 2020 r.

  Z poważaniem,

  Maria Maj

  Urząd Gminy w Birczy

  Załączniki