Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez BRANIEWO

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@gminabraniewo.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:51

  odczytano w dniu 27.04.2020 11:00.

 • Wybory - Gmina Braniewo przez BRANIEWO

  W nawiązaniu do Waszego wniosku o udzielenie informacji w sprawie
  udostępnienia Poczcie Polskiej SA spisu wyborców uprzejmie wyjaśniam, że:

  - Gmina Braniewo z uwagi na brak podstaw prawnych nie udostępniła Poczcie
  Polskiej SA spisu wyborców;

  - Gmina Braniewo, z powodów j.w., nie udostępni Poczcie Polskiej SA spisu
  wyborców do czasu wejścia w życie ustawy o szczególnych zasadach
  przeprowadzania wyborów (.), której to przepisy stanowić będą podstawę do
  wystąpienia przez Pocztę Polską SA z wnioskiem, o którym mowa w art. 99
  ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach (.)

  Pozdrawiam

  Krzysztof Łabuda

  Sekretarz Gminy Braniewo

  Urząd Gminy Braniewo

  ul. Moniuszki 5, 14-500 Braniewo

  tel. 55 644 03 03

  kom. 575 750 981

  faks 55 644 03 01

  sekretarz@gminabraniewo.pl <mailto:sekretarz@gminabraniewo.pl>

  www.gminabraniewo.pl <http://www.gminabraniewo.pl>

  Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Wójta Gminy
  Braniewo, adres: ul. Moniuszki 5, 14-500 Braniewo jako Administratora
  danych, w celu zrealizowania Twojej sprawy.

  W celu skontaktowania się z Inspektorem Danych Osobowych napisz pod adres
  e-mail: iod@gminabraniewo.pl

  Twoje dane będziemy przechowywać do czasu załatwienia Twojej sprawy i
  wygaśnięcia roszczeń z nią związanych.

  Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia
  sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu
  nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w
  każdym czasie.

  Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia Twojej
  sprawy.