Instytucja: 

BRANIEWO

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

4

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez BRANIEWO

  Dzień dobry,

      W załączeniu odpowiedź na wniosek   z dnia 27.04.2020 roku .

  Pozdrawiam

  Joanna Maziarz

  pracownik

  Joanna Maziarz

  Sekretarka

  ---------------------------------------

  Urząd Miasta Braniewa

  um4

  {{ email }} <mailto:{{ email }}>

  um3

  55 644 01 02
  um2

  55 243 29 28

  um1 <http://bip.braniewo.pl/>


  pracownik2 <https://www.facebook.com/UMBraniewa/>


  um <http://www.braniewo.pl/>

  Załączniki

  • 562px-POL_Braniewo_COA.svg.png
  • iconfinder_mail_115714.png
  • iconfinder_phone-call_2561306.png
  • iconfinder_fax_1608694.png
  • 1200px-POL_BIP_icon.svg.png
  • iconfinder_square-facebook_317727.png
  • iconfinder_Internet_Line-02_1587499_1.png
  • odpowiedź_OR.1431.32.2020.odt
 • Re: Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 5.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie informacji, czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • odpowiedź przez BRANIEWO

  Dzień dobry,

      W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej dotyczący udostępnienia inf. wyborczych Poczcie Polskiej

  Pozdrawiam
  pracownik

  Joanna Maziarz

  Sekretarka

  ---------------------------------------

  Urząd Miasta Braniewa

  um4

  {{ email }} <mailto:{{ email }}>

  um3

  55 644 01 02
  um2

  55 243 29 28

  um1 <http://bip.braniewo.pl/>


  pracownik2 <https://www.facebook.com/UMBraniewa/>


  um <http://www.braniewo.pl/>

  Załączniki

  • 562px-POL_Braniewo_COA.svg.png
  • iconfinder_mail_115714.png
  • iconfinder_phone-call_2561306.png
  • iconfinder_fax_1608694.png
  • 1200px-POL_BIP_icon.svg.png
  • iconfinder_square-facebook_317727.png
  • iconfinder_Internet_Line-02_1587499_1.png
  • odpowiedź_OR.1431.32.2020_-_Kopia.odt
  • RODO.pdf
 • Proszę o kontakt przez BRANIEWO
  Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla spamu lub prawdopodobnego spamu.

  Dzień dobry,

  Czy jest możliwość nawiązania współpracy z Państwem?

  Z chęcią porozmawiam z osobą zajmującą się działaniami związanymi ze sprzedażą.

  Pomagamy skutecznie pozyskiwać nowych klientów.

  Zapraszam do kontaktu.

  Pozdrawiam serdecznie
  Tadeusz Łukomski