Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez BRANIEWO

  Dzień dobry,

      W załączeniu odpowiedź na wniosek   z dnia 27.04.2020 roku .

  Pozdrawiam

  Joanna Maziarz

  pracownik

  Joanna Maziarz

  Sekretarka

  ---------------------------------------

  Urząd Miasta Braniewa

  um4

  sekretariat@braniewo.pl <mailto:sekretariat@braniewo.pl>

  um3

  55 644 01 02
  um2

  55 243 29 28

  um1 <http://bip.braniewo.pl/>


  pracownik2 <https://www.facebook.com/UMBraniewa/>


  um <http://www.braniewo.pl/>

  Załączniki

 • Re: Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 5.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie informacji, czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-25482@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • odpowiedź przez BRANIEWO

  Dzień dobry,

      W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej dotyczący udostępnienia inf. wyborczych Poczcie Polskiej

  Pozdrawiam
  pracownik

  Joanna Maziarz

  Sekretarka

  ---------------------------------------

  Urząd Miasta Braniewa

  um4

  sekretariat@braniewo.pl <mailto:sekretariat@braniewo.pl>

  um3

  55 644 01 02
  um2

  55 243 29 28

  um1 <http://bip.braniewo.pl/>


  pracownik2 <https://www.facebook.com/UMBraniewa/>


  um <http://www.braniewo.pl/>

  Załączniki