'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie odczytania wiadomości przez BRZYSKA

  To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 27
  kwiecień 2020 do "gmina@brzyska.pl" <gmina@brzyska.pl> z tematem "Wniosek o
  informację publiczną".

  Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
  wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
  wiadomość lub zrozumiał jej treść.

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BRZYSKA

  Witam.

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd Gminy
  Brzyska informuje, iż zostały przekazane Poczcie Polskiej dane ze spisu wyborców
  zgodnie z jej wnioskiem oraz zgodnie ze stanowiskiem Wojewody Podkarpackiego z
  dnia 27.04.2020 r., poleceniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.04.2020 r.,
  stanowiskiem Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23.04.2020 r.
  i oświadczeniem Prezesa UODO z dnia 24.04.2020 r.

  Z poważaniem

  Rafał Papciak

  Wójt Gminy Brzyska

 • Re: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 11.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia mamy prośbę o wskazanie dokładnej daty, kiedy państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-25485@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca (na podstawie uchwały zarządu)

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_1_OB_III_2020_podpisy_elektroniczne.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • Potwierdzenie odczytania wiadomości przez BRZYSKA

  To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 24
  czerwiec 2020 do "gmina@brzyska.pl" <gmina@brzyska.pl> z tematem "Wniosek o
  informację publiczną".

  Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
  wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
  wiadomość lub zrozumiał jej treść.

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez BRZYSKA

  Szanowni Państwo,

  w odpowiedzi na wniosek 24.czerwiec w sprawie przekazania danych wyborców
  Poczcie Polskiej S.A Urząd Gminy Brzyska informuje iż dane te zostały
  przekazane dnia 28.04.2020r

  Z poważaniem
  Wójt Gminy Brzyska
  Rafał Papciak

  >