Instytucja: 

CHMIELNIK

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez CHMIELNIK

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:51

  odczytano w dniu 2020-04-27 14:01.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez CHMIELNIK

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.04.2020 roku informujemy, że Wójt Gminy
  Chmielnik nie przekazał Poczcie Polskiej informacji o wyborcach gminy
  Chmielnik. Poczta Polska została wezwana do uzupełnienia złożonego wniosku,
  a ponieważ w wyznaczonym terminie nie uczyniła tego, wniosek został
  pozostawiony bez rozpoznania.

  Pozdrawiam

  Magdalena Wdowik-Reczek

  Sekretarz gminy

  Załączniki

  • image001_VYL39Jr.jpg