Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez CHORKÓWKA

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <ugch@pro.onet.pl> o 2020-04-27 10:51

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2020-04-27 11:29

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CHORKÓWKA

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej, z 27 kwietnia 2020 r.

  Wioletta Klimek

  Sekretarz Gminy

  Urząd Gminy Chorkówka

  38-458 Chorkówka 175

  Tel. 13 43 869 44

  <http://www.chorkowka.pl> www.chorkowka.pl

  Załączniki