Instytucja: 

CIESZANÓW

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

7

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

  • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

    Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

    Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

    Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
    Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

  • Re: Wniosek o informację publiczną przez Paula

    Szanowni Państwo,

    wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:

    czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

    Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}

    z poważaniem,
    Paula Kłucińska

    --
    Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
    ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
    tel: 22 844 73 55
    adres email: {{ email }}
    skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
    www.siecobywatelska.pl
    NIP 526282872
    KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez CIESZANÓW

    To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
    <{{ email }}> o 2020-05-19 14:08

    To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
    adresata o2020-05-20 14:36

  • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez CIESZANÓW

    To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
    <{{ email }}> o 2020-04-27 10:51

    To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
    adresata o2020-06-17 12:41

  • URZĄD MIASTA I GMINY CIESZANÓW (przekazanie danych PP) - wniosek epuap22.06.2020 przez CIESZANÓW

    --
    Pozdrawiam
    Katarzyna Witek

    ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
    KRS: 0000181348
    tel: +48 22 844 73 55 <+48228447355>
    www.siecobywatelska.pl | www.sprawdzamyjakjest.pl
    www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org

    Załączniki

    • URZĄD_MIASTA_I_GMINY_CIESZANÓW_przekazanie_danych_PP_-_wniosek_epuap2_LaOdG2x.pdf
  • O.1431.24.2020 Odpowiedz na wniosek o informacją publiczną przez CIESZANÓW

    Urząd Miasta i Gminy Cieszanów informuje, że nie zostały przekazane
    informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A.

    --

    Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie
    Monika Godowska

  • Odpowiedz na wniosek o informacją przez CIESZANÓW

    Znak sprawy O.1431.25.2020
    Urząd Miasta i Gminy Cieszanów  informuje, że przed 9 maja 2020r. nie
    przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej.

    --

    Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie
    Monika Godowska