Instytucja: 

DZIKOWIEC

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DZIKOWIEC

  Dzień dobry

  W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej z dnia 27.04.2020r.

  --
  Z wyrazami szacunku
  Sekretariat Urzędu Gminy
  email: {{ email }}, telefon (17) 74 42 109

  Urząd Gminy Dzikowiec
  ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec
  Email: {{ email }} , telefon: 17 227 45 08 lub 17 744 21 09
  Urząd Gminy Dzikowiec odpowiada za ochronę danych osobowych zawartych w korespondencji służbowej swoich pracowników. Dane osobowe adresatów mogą być wykorzystywane w celach objętych zgodą adresata, w związku z zawarciem lub wykonaniem zawartej z nim umowy, w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na gminie Dzikowiec, bądź dla osiągnięcia celów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów samorządu lub strony trzeciej. W sytuacjach nadzwyczajnych, korespondencja może służyć ochronie żywotnych interesów osób, których dane dotyczą lub innych osób fizycznych.
  Więcej informacji pod adresem: http://gminadzikowiec.pl/ oraz http://gminadzikowiec.pl/16-bip.html zakładka „RODO”. Pytania, wnioski oraz kontakt z inspektorem ochrony danych: {{ email }}

  Załączniki