Instytucja: 

DŹWIERZUTY

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • UG Dźwierzuty przez DŹWIERZUTY

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na pismo z dnia 27.04.2020

  --
  Z poważaniem,

  Aneta Dudzińska-Więcek
  Zastępca Kierownika USC
  Urząd Gminy Dźwierzuty
  tel.: 89 621 03 96
  fax: 89 621 12 33
  e-mail: usc@ug-dzwierzuty.pl <mailto:usc@ug-dzwierzuty.pl>

  Załączniki