Instytucja: 

EŁK

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez EŁK

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:51

  odczytano w dniu 27.04.2020 11:32.

 • informacja publiczna (spis wyborców) przez EŁK

  Witam,

  w załączeniu wysyłam odpowiedź na informację publiczną.

  Pozdrawiam

  Urszula Jasińska

  Podinspektor ds. ewidencji ludności

  Wydział Organizacyjny

  Urząd Gminy Ełk

  ul. T. Kościuszki 28A, 19 - 300 Ełk

  tel. 87 619 45 03

  e-mail: u.jasińska@elk.gmina.pl

  Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne lub kierowane tylko
  do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub
  osoby do której jest adresowana. Może być również objęta tajemnicą zawodową
  lub być chroniona innymi przepisami prawnymi.

  Jeśli Pan/Pani nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest
  przeznaczona, proszę niezwłocznie zawiadomić o tym nadawcę odpowiadając na
  nią oraz ją skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie,
  kopiowanie lub rozpowszechnianie tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia
  może być ono uznane za naruszające prawo.

  Z powodu możliwego przechwycenia, uszkodzenia, zgubienia, zniszczenia
  danych, opóźnień lub niepełnej transmisji oraz obecności wirusów, proces
  przesyłania poczty elektronicznej nie gwarantuje bezpieczeństwa i braku
  błędów. Dlatego nadawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i
  pominięcia występujące w treści tej wiadomości, które powstały na skutek jej
  przesyłania. Jeżeli konieczna jest weryfikacja treści tej wiadomości,
  prosimy przesłać wersję drukowaną.

  Urząd Gminy Ełk nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikających w
  następstwie przesłania niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej
  przekazu, nieuprawnionego pozyskania, uszkodzenia lub zawirusowania.

  Jednocześnie informujemy, że Urząd Gminy Ełk przetwarza dane osobowe,
  jako ich administrator, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (RODO).

  Załączniki

  • image001_Sjiu6KJ.png
  • image002.png
  • 5eb3ee6ef3d3e.zip
 • RE: informacja publiczna (spis wyborców) przez EŁK

  Bardzo proszę o potwierdzenie otrzymanej wiadomości w sprawie odpowiedzi na
  informację publiczną.

  Pozdrawiam

  Urszula Jasińska

  Podinspektor ds. ewidencji ludności

  Wydział Organizacyjny

  Urząd Gminy Ełk

  ul. T. Kościuszki 28A, 19 - 300 Ełk

  tel. 87 619 45 03

  e-mail: u.jasińska@elk.gmina.pl

  Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne lub kierowane tylko
  do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub
  osoby do której jest adresowana. Może być również objęta tajemnicą zawodową
  lub być chroniona innymi przepisami prawnymi.

  Jeśli Pan/Pani nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest
  przeznaczona, proszę niezwłocznie zawiadomić o tym nadawcę odpowiadając na
  nią oraz ją skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie,
  kopiowanie lub rozpowszechnianie tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia
  może być ono uznane za naruszające prawo.

  Z powodu możliwego przechwycenia, uszkodzenia, zgubienia, zniszczenia
  danych, opóźnień lub niepełnej transmisji oraz obecności wirusów, proces
  przesyłania poczty elektronicznej nie gwarantuje bezpieczeństwa i braku
  błędów. Dlatego nadawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i
  pominięcia występujące w treści tej wiadomości, które powstały na skutek jej
  przesyłania. Jeżeli konieczna jest weryfikacja treści tej wiadomości,
  prosimy przesłać wersję drukowaną.

  Urząd Gminy Ełk nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikających w
  następstwie przesłania niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej
  przekazu, nieuprawnionego pozyskania, uszkodzenia lub zawirusowania.

  Jednocześnie informujemy, że Urząd Gminy Ełk przetwarza dane osobowe,
  jako ich administrator, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (RODO).

  Załączniki

  • image001_qKeELOZ.png
  • image003_ZwuMbQ4.png