Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez GIETRZWAŁD

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@gietrzwald.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:51

  odczytano w dniu 27.04.2020 11:52.

 • Odpowiedź na wniosek o informację publiczną. przez GIETRZWAŁD

  Dzień Dobry.

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

  Z poważaniem

  Monika Towstyga

  Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

  tel. 89 524 19 08

  monika.towstyga@gietrzwald.pl

  Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

  ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd

  tel. 89 524 19 00

  <mailto:gmina@gietrzwald.pl> gmina@gietrzwald.pl

  Załączniki