'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez GRONOWO ELBLĄSKIE

  Twoja wiadomość

  Do: gminagronowo@gminagronowo.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:51

  odczytano w dniu 2020-04-27 11:27.

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez GRONOWO ELBLĄSKIE

  Twoja wiadomość

  Do: gminagronowo@gminagronowo.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:51

  odczytano w dniu 2020-04-27 11:28.

 • Odpowiedż na e-mala z dnia 27 kwietnia 2020r., dot. informacji publicznej. przez GRONOWO ELBLĄSKIE

  Halina Gdula

  URZĄD GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE
  ul. Łączności 3
  82-335 Gronowo Elblaskie
  tel./fax: 55 231 56 13 wew.

  e-mail:
  www.bip.gminagronowo.pl

  <http://www.gminagronowo.pl> www.gminagronowo.pl

  Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy
  Gronowo Elbląskie jest: Gmina Gronowo Elbląskie z siedzibą przy ul.
  Łączności 3, 82-335 Gronowo Elbląskie, tel. (055) 231 56 13, email:
  gminagronowo@gminagronowo.pl. Informacje dotyczące prawa do ochrony danych
  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się na
  stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gronowo Elbląskie
  https://bipgronowo.warmia.mazury.pl/

  Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
  do którego jest zaadresowana i może zawierać treść o charakterze poufnym lub
  zastrzeżonym. Wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego
  przesyłanie, rozpowszechnianie lub wykorzystanie w inny sposób, bądź
  podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim informacje przez
  osobę lub podmiot nie będący jego adresatem, jest niedozwolone.

  Odbiorca korespondencji, który otrzymał ja omyłkowo, proszony jest o
  zawiadomienie nadawcy i usuniecie tego materiału z komputera.

  Załączniki

 • Re: Odpowiedż na e-mala z dnia 27 kwietnia 2020r., dot. informacji publicznej. przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do Państwa odpowiedzi z dnia 11.05.2020 r. na wniosek o informację publiczną z dnia 27.04.2020 r. mam prośbę o potwierdzenie, czy Poczta Polska przed 9.05.2020 r. uzyskała od Państwa hasło do zaszyfrowanego pliku z danymi wyborców?

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_1_OB_III_2020_podpisy_elektroniczne_vsqkM74.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez GRONOWO ELBLĄSKIE

  Twoja wiadomość

  Do: gminagronowo@gminagronowo.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-06-23 22:02

  odczytano w dniu 2020-06-24 07:36.

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez GRONOWO ELBLĄSKIE

  Twoja wiadomość

  Do: gminagronowo@gminagronowo.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-06-23 22:02

  odczytano w dniu 2020-06-24 07:37.

 • Odpowiedź na Wniosek o informację publiczną przez GRONOWO ELBLĄSKIE

  Halina Gdula

  URZĄD GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE
  ul. Łączności 3
  82-335 Gronowo Elblaskie
  tel./fax: 55 231 56 13 wew.

  e-mail:
  www.bip.gminagronowo.pl

  <http://www.gminagronowo.pl> www.gminagronowo.pl

  Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy
  Gronowo Elbląskie jest: Gmina Gronowo Elbląskie z siedzibą przy ul.
  Łączności 3, 82-335 Gronowo Elbląskie, tel. (055) 231 56 13, email:
  gminagronowo@gminagronowo.pl. Informacje dotyczące prawa do ochrony danych
  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się na
  stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gronowo Elbląskie
  https://bipgronowo.warmia.mazury.pl/

  Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
  do którego jest zaadresowana i może zawierać treść o charakterze poufnym lub
  zastrzeżonym. Wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego
  przesyłanie, rozpowszechnianie lub wykorzystanie w inny sposób, bądź
  podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim informacje przez
  osobę lub podmiot nie będący jego adresatem, jest niedozwolone.

  Odbiorca korespondencji, który otrzymał ja omyłkowo, proszony jest o
  zawiadomienie nadawcy i usuniecie tego materiału z komputera.

  Załączniki