Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez HYŻNE

  Twoja wiadomość

  Do: sekretarz@hyzne.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:51

  odczytano w dniu 27.04.2020 11:33.

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez Paula

  Szanowni Państwo,

  wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:

  czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-25542@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  z poważaniem,
  Paula Kłucińska

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez HYŻNE

  Twoja wiadomość

  Do: sekretarz@hyzne.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 19.05.2020 15:40

  odczytano w dniu 20.05.2020 07:42.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez HYŻNE

  Szanowna Pani,

  Uprzejmie informuję, że Wójt Gminy Hyżne nie przekazał Poczcie Polskiej danych wyborców, o które Państwo pytacie.

  z poważaniem,

  Dionizy Beda

  Sekretarz Gminy Hyżne

  Załączniki

 • informacja publiczna przez HYŻNE

  Gmina Hyżne

  w podpowiedzi na informację publiczną uprzejmie informuje, że przed 9
  maja 2020 r. tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach
  przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej
  Polskiej zarządzonych w 2020 r.,

  Urząd Gminy Hyżne  nie przekazała danych wyborców Poczcie Polskiej S.A

  Z poważaniem

  Joanna Groszek

 • informacja publiczna przez HYŻNE

  W  odpowiedzi na informację publiczną uprzejmie informuję, że przed 9
  maja 2020 r. tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach
  przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej
  Polskiej zarządzonych w 2020 r.,

  Urząd Gminy Hyżne  nie przekazał danych wyborców Poczcie Polskiej S.A

  Z poważaniem

  Joanna Groszek

 • RE: Document 27 Jan 2023 przez HYŻNE

  Załączniki

  • sprawa-25542fedrowanie.siecobywatelska.pl.shtml (nieskanowany) Skanuj
 • RE: Document 30 Jan 2023 przez HYŻNE

  Załączniki

  • sprawa-25542fedrowanie.siecobywatelska.pl.shtml (nieskanowany) Skanuj