Instytucja: 

IWONICZ-ZDRÓJ

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • spisy wyborców przez IWONICZ-ZDRÓJ

  Dzień dobry. Gmina Iwonicz-Zdrój nie udostępniła w chwili obecnej spisu
  wyborców Poczcie Polskiej. Sekretarz Gminy Anna Malik-Borowska.

 • spis wyborców przez IWONICZ-ZDRÓJ

  Dzień dobry. Gmina Iwonicz-Zdrój nie znajduje w chwili obecnej podstaw
  prawnych do udostępnienia Poczcie Polskiej S.A. danych ze spisu wyborców
  prowadzonego przez Gminę. Sekretarz Gminy Iwonicz-Zdrój Anna Malik-Borowska