Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez JAŚLISKA

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: ug@jasliska.info
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Data: 2020-04-27 10:51

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Gmina Jaśliska przez JAŚLISKA

  Dzień Dobry

  Wójt Gminy Jaśliska przesyła w załączeniu odpowiedź na Państwa wniosek
  o informację publiczną.
  --
  Pozdrawiam
  Beata Madej
  URZĄD GMINY JAŚLISKA
  tel. 13 43 10 588
  Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) niniejszym
  informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy
  Jaśliska, 38-485 Jaśliska, Jaśliska 171, a przetwarzanie danych odbywa
  się celem realizacji obowiązków ustawowych administratora na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit c, d, e lub f RODO.
  Szczegółowa informacja o obowiązku informacyjnym i polityce prywatności
  dostępna jest pod adresem: www.jasliska.info oraz w Urzędzie Gminy w
  Jaśliskach.

  Załączniki