'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • wniosek o informację publiczną - odpowiedź przez KAMIEŃ

  W odpowiedzi na wniosek skierowany w dniu 27 kwietnia 2020 roku informuję,
  iż Wójt Gminy Kamień woj. podkarpackie udostępnił Poczcie Polskiej S.A. na
  jej wniosek dane ze spisu wyborców.

  Z up. Wójta

  Rafał Kozioł

  Urząd Stanu Cywilnego

  e-mail: <mailto:usc@gminakamien.pl> usc@gminakamien.pl

  tel.: (17) 85-56-776 wew. 33

  ______________________________

  Gmina Kamień

  Kamień 287

  36-053 Kamień

  NIP: 517-00-66-584

  Treść tej wiadomości, wraz z ewentualnymi załącznikami, zawiera informacje
  przeznaczone tylko dla wymienionego w niej adresata i może zawierać
  informacje, które są poufne oraz prawnie chronione. Jeżeli nie są Państwo
  jej adresatem, bądź otrzymali ją przez pomyłkę, należy: powiadomić
  niezwłocznie nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi na tę wiadomość,
  usunąć wiadomość w całości, nie ujawniać, nie rozpowszechniać, nie powielać
  i nie używać jej w jakikolwiek sposób w całości lub w części w jakiejkolwiek
  formie.

  The information contained in this message may be CONFIDENTIAL and is for the
  intended addressee only. Any unauthorized use, dissemination of the
  information, or copying of this message is prohibited. If you are not the
  intended addressee, please notify the sender immediately and delete this
  message.

  Załączniki

  • image001_ii8PPcQ.png (nieskanowany) Skanuj
  • oledata_vOgM8Rd.mso (nieskanowany) Skanuj
 • Re: wniosek o informację publiczną - odpowiedź przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 11.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia mamy prośbę o wskazanie dokładnej daty, kiedy państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-25565@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca (na podstawie uchwały zarządu)

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_1_OB_III_2020_podpisy_elektroniczne_VtUkEao.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • RE: Wniosek o informację publiczną przez KAMIEŃ

  W odpowiedzi na zapytanie informuję, iż Urząd przekazał dane w dniu 28 kwietnia 2020 roku

  Rafał Kozioł

  Urząd Stanu Cywilnego

  e-mail: <mailto:usc@gminakamien.pl> usc@gminakamien.pl

  tel.: (17) 85-56-776 wew. 33

  ______________________________

  Gmina Kamień

  Kamień 287

  36-053 Kamień

  NIP: 517-00-66-584

  Treść tej wiadomości, wraz z ewentualnymi załącznikami, zawiera informacje przeznaczone tylko dla wymienionego w niej adresata i może zawierać informacje, które są poufne oraz prawnie chronione. Jeżeli nie są Państwo jej adresatem, bądź otrzymali ją przez pomyłkę, należy: powiadomić niezwłocznie nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi na tę wiadomość, usunąć wiadomość w całości, nie ujawniać, nie rozpowszechniać, nie powielać i nie używać jej w jakikolwiek sposób w całości lub w części w jakiejkolwiek formie.

  The information contained in this message may be CONFIDENTIAL and is for the intended addressee only. Any unauthorized use, dissemination of the information, or copying of this message is prohibited. If you are not the intended addressee, please notify the sender immediately and delete this message.

  Załączniki