Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • odp. na wniosek przez None

  OR.1431.18.2020

  Leżajsk, 6 maja 2020r.

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  W załączeniu odpowiedź na wniosek.

  Z up. Burmistrza Leżajska

  Agnieszka Wyczarska
  Sekretarz Miasta

  Urząd Miejski w Leżajsku
  tel./fax 17 242-73-33
  godz: od 7:30 do 15:30

  Zgodnie z art. 13 oraz 14 RODO informuję Pana/ią, że Pana/i dane będą
  przetwarzane przez Urząd Miejski w Leżajsku w zakresie niezbędnym do
  realizacji umowy oraz spełnienia wymogów prawnych w tym ustawy z dnia 14
  lipca 1983 narodowym zasobie archiwalnym. Administratorem Pana/i danych jest
  Urząd Miejski w Leżajsku, reprezentowany przez Burmistrza Leżajska. Kontakt
  do inspektora danych osobowych <mailto:iodo@miastolezajsk.pl>
  iodo@miastolezajsk.pl , tel 17 242 73 33. Szczegóły i zakres przetwarzania
  danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej opublikowanej na
  stronie BIP Urzędu Miejskiego w Leżajsku -
  <http://lezajsk.um.bipgmina.pl/wiadomosci/11368/rodo>
  http://lezajsk.um.bipgmina.pl/wiadomosci/11368/rodo .

  Pomyśl o środowisku, nie drukuj tej wiadomości jeśli nie jest to konieczne.

  Załączniki