Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez MIELEC

  Twoja wiadomość

  Do: Sekretariat Prezydenta Miasta Mielca
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: poniedziałek, 27 kwietnia 2020 10:51:50 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: poniedziałek, 27 kwietnia 2020 10:55:19 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Dostęp do informacji publicznej: Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska - odpowiedź przez MIELEC

  Znak sprawy: OA.1431.54.2020

  Szanowni Państwo,
  w odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 27 kwietnia 2020 r. dotyczący zapytania o udostępnienie Poczcie Polskiej spisów wyborców przez Prezydenta Miasta Mielca uprzejmie informuję, że spis wyborców sporządzony na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2020 r. nie został przekazany Poczcie Polskiej z uwagi na brak podstawy prawnej.

  Z poważaniem
  Jadwiga Groele

  Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
  w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym
  Tel. +48 17 787 4051
  Jadwiga.Groele@um.mielec.pl<mailto:Jadwiga.Groele@um.mielec.pl>

  [cid:image001.jpg@01D62541.C9F90350]

  Załączniki

  • image001_JvRye6e.jpg (nieskanowany) Skanuj