Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez KSIĄŻKI

  W załączeniu pismo znak: O.1431.13.2020 z dnia 29.04.2020r. - odpowiedź
  na wniosek o informację publiczną.

  --
  Z poważaniem
  Joanna Zaleśna
  Urząd Gminy Książki
  ul. Bankowa 4
  87-222 Książki
  tel. 56 68 88 167 w. 34

  --------------------------------------------------------------------
  KLAUZULA POUFNOŚCI
  Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
  podlegają ochronie prawnej.
  Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie,
  reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.
  Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o
  niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

  KLAUZULA ZGODY
  Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomość przy użyciu
  poczty elektronicznej – wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych
  osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Tobą, a administratorem
  1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Książki.
  Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres
  siedziby: Urząd Gminy Książki, ul. Bankowa 4, 87-222 Książki, e-mailowo:
  sekretariat@gminaksiazki.pl, telefonicznie: 56 68 88 167
  2. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także
  powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować
  wysyłając e-mail na adres iodo.ug@gminaksiazki.pl
  szczegóły na bip.gminaksiazki.pl
  <http://bip.gminaksiazki.pl/informacje-dotyczace-ochrony-danych-osobowych/>
  --------------------------------------------------------------------

  Załączniki