Instytucja: 

NOWE MIASTO LUBAWSKIE

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • wniosek o informację publiczną przez NOWE MIASTO LUBAWSKIE

  *Członkowie Zarządu Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski*

  *Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchog Polska, 02-605 Warszawa, ul.
  Ursynowska 22/2*

  RA.1431.23.2020

  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie
  przekazania spisu wyborców dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej
  Polskiej zarządzonych na dzień 10.05.2020r. informuję, że dane z
  rejestru wyborców Gminy Nowe Miasto Lubawskie nie zostały udostępnione
  Poczcie Polskiej S.A. i na dzień dzisiejszy nie zamierzamy ich
  udostępnić, gdyżbrak podstaw jest prawnych do przekazania Poczcie
  Polskiej S.A takiego zbioru danych osobowych.

  Inspektor Katarzyna Wieczorek

  --

  *Katarzyna Wieczorek* - Referat Administracyjny
  Telefon 564726326; e-mail: {{ email }}
  ------------------------------------------------------------------------
  Urzšd Gminy Nowe Miasto Lubawskie
  Ul. Podleœna 1, 13-300 Mszanowo
  telefon 564726300; faks 564726305; e-mail: {{ email }}

  Załączniki

 • informacja publiczna przez NOWE MIASTO LUBAWSKIE

  przekazanie do właściwej teczki

  Załączniki