Instytucja: 

ORZYSZ

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Orzysz odpowiedź na wniosek Znak: WOR.1431.30.2020.MST. przez ORZYSZ

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.04.2020 r.  dot. udostępnienia
  informacji publicznej Gmina Orzysz informuje, że na dzień udzielenia
  niniejszej odpowiedzi (tj. 29.04.2020 r.) _*nie udostępniła danych ze
  spisu wyborców dla Poczty Polskiej.*_

  Jednocześnie informuję, że zamierzenia organów władzy publicznej ni
  stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do
  informacji publicznej.

  Pozdrawiam

  Monika Steć
  naczelnik wydziału organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Orzyszu T.: 87
  307 09 49
  E.: monika.stec@um.orzysz.pl

  logo

  Urząd Miejski w Orzyszu
  ul. Rynek 3
  T.: 87 307 09 30, 87 307 09 40
  F.: 87 307 09 50
  E.: um@orzysz.pl; urzad.miejski@orzysz.pl
  W.: http://www.orzysz.pl ; http://www.um.orzysz.pl ;
  http://www.bip.orzysz.pl

  TUVR_4c_60mm

  chron_srodowisko

  Załączniki