Instytucja: 

PIECKI

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez PIECKI

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 27.04.2020 10:51

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o27.04.2020 12:55

 • Wniosek o informację publiczną przez PIECKI

  Dzień dobry,
  w nawiązaniu do wniosku z dnia 27 kwietnia 2020r. w sprawie udzielenia informacji publicznej, tut. urząd uprzejmie informuje, że na dzień dzisiejszy nie zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. Jednocześnie nadmieniam, że na chwilę obecną nie ma jeszcze nowej ustawy, która stanowiłaby podstawę do przekazania danych osobowych.
  Z poważaniem

  Patrycja Bongarc-Grzyb
  Referent
  Urząd Gminy Piecki
  ul. Zwycięstwa 34
  11-710 Piecki
  tel: 504-919-254

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Dziękuję. KBatko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez PIECKI

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 28.04.2020 10:50

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o28.04.2020 11:10