Instytucja: 

PRZECŁAW

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • odpowiedź na informację publiczną przez PRZECŁAW

  Dzień dobry,

  Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
  27.04.2020r., Urząd Miejski w Przecławiu informuje, iż do dnia dzisiejszego
  nie przekazano informacji o wyborcach Poczcie Polskiej S.A.

  Pozdrawiam

  /-/

  Joanna Betlej

  Dyrektor Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław

  tel. 172276740

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
  ochronie danych - "RODO") informuję, że administratorem Pani/Pana danych
  osobowych jest Urząd Miejski w Przecławiu, zwany dalej Administratorem, z
  siedzibą: ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław, tel.: 17 58 13 119 , adres
  e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}. Dane
  kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: <mailto:{{ email }}>
  {{ email }}. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu
  wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, realizacji
  umów lub wcześniej udzielonej zgody. Więcej informacji na temat
  przetwarzania danych można znaleźć pod adresem:
  http://przeclaw.nazwa.pl/bipgminaprzeclaw/klauzula-informacyjna-rodo/

 • Re: odpowiedź na informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 5.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o przekazanie informacji, czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • odpowiedź na informację publiczną przez PRZECŁAW

  Dzień dobry,

  Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
  11.05.2020r., Urząd Miejski w Przecławiu informuje, iż przed 09.05.2020r.
  nie przekazano danych wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Pozdrawiam

  /-/

  Joanna Betlej

  Dyrektor Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław

  tel. 172276740

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
  ochronie danych - "RODO") informuję, że administratorem Pani/Pana danych
  osobowych jest Urząd Miejski w Przecławiu, zwany dalej Administratorem, z
  siedzibą: ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław, tel.: 17 58 13 119 , adres
  e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}. Dane
  kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: <mailto:{{ email }}>
  {{ email }}. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu
  wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, realizacji
  umów lub wcześniej udzielonej zgody. Więcej informacji na temat
  przetwarzania danych można znaleźć pod adresem:
  http://przeclaw.nazwa.pl/bipgminaprzeclaw/klauzula-informacyjna-rodo/