Instytucja: 

SKOŁYSZYN

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

6

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez SKOŁYSZYN

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:51

  odczytano w dniu 2020-04-27 13:54.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez SKOŁYSZYN

  Dzień dobry,
  W nawiązaniu do e-maila Pan Wójt prosił, aby przekazać W JEGO IMIENIU odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania:
  Gmina Skołyszyn otrzymała dwa wnioski od Poczty Polskiej:

  -pierwszy mailowo w dniu 23.04.2020 r (formalnie pozostawiony bez rozpatrzenia),

  -drugi za pośrednictwem platformy ePuap, który otrzymano 24.04.2020 r.
  Na dzień dzisiejszy dane z rejestru wyborców Gminy Skołyszyn nie zostały przekazane, ponieważ wezwano Pocztę Polską do uzupełnienia złożonego wniosku. Po jego uzupełnieniu przez Pocztę Polską wniosku Pan Wójt podejmie decyzję.

  Pozdrawiam

  Izabela Jankowska- Zawada

  Sekretarz Gminy

  Urząd Gminy Skołyszyn

  38-242 Skołyszyn

  Tel. 13 44 917 53

  __________________________

  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że administartorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Skołyszyn reprezentowany przez Wójta Gminy.

  Załączniki

  • image001_xkMGg8P.jpg
 • Re: RE: Wniosek o informację publiczną przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez SKOŁYSZYN

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-05-11 13:28

  odczytano w dniu 2020-05-11 13:42.

 • Odpowiedz na zapytanie przez SKOŁYSZYN

  W odpowiedzi na pytanie dotyczące doprecyzowania odpowiedzi na wniosek o
  informację z 27 kwietnia 20250 r. i przekazanie informacji, czy przed 9 maja
  2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach
  przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  zarządzonych w 2020 r., informuję że Urząd Gminy Skołyszyn nie przekazał
  danych wyborców Poczcie Polskiej S. A. przed wejściem w życie ustawy.

  Z poważaniem:

  Radosław Ramut

  Inspektor ochrony danych

  Urząd Gminy Skołyszyn