'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez ŚWIĄTKI

  Twoja wiadomość

  Do: urzad.gminy@swiatki.com.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020.04.27 10:51

  odczytano w dniu 2020.04.28 07:33.

 • Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez ŚWIĄTKI

  ROS.1431.13.2020

  W nawiązaniu do Państwa wniosku z dnia 28 kwietnia 2020 roku informuję,
  że Wójt Gminy Świątki nie udostępnił informacji o wyborcach Poczcie
  Polskiej S.A.

  Stosowne informacje zostaną udostępnione, jeżeli przepisy prawa nałożą
  na organy gminy stosowny obowiązek.

  --
  KLAUZULA POUFNOŚCI
  Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

  Z poważaniem:
  mgr Jarosław Milewski
  Sekretarz Gminy Świątki
  tel. 668 859 641