'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez TARNOWIEC

  Urząd Gminy w Tarnowcu w odpowiedzi na wniosek o informację publiczną
  informuje, że informacje  o wyborcach przekazano Poczcie Polskiej po
  otrzymaniu pisma od Wojewody Podkarpackiego w dniu 05.05.2020 r. 
  Przekazanie Poczcie Polskiej żądanych danych było obowiązkiem prawnym
  samorządów.

  Sekretarz Gminy

  Tadeusz Górczyk

  *Gmina Tarnowiec*
  38-204 Tarnowiec 211, woj. podkarpackie.
  Strona Internetowa: www.tarnowiec.eu
  E-mail: ugtarnowiec@ugtarnowiec.pl
  Telefon: +48 1342 555 00, +48 1342 555 01
  Fax: +48 1344 240 11 Herb Gminy Tarnowiec

 • Sek 1412.33.2020 Wniosek o informację publiczną przez TARNOWIEC

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji  publicznej  z dnia
  28.09.2020 r.  Gmina Tarnowiec informuje:

  Ad 1.

  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePUAP

  d) Zwykłym melem

  Ad 2.

  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawienia
  się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie  (od 50% do 75%)

  Ad 3.

  b) Nie

  Ad 4.

  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już  rozwiązań

  e) Małe zainteresowanie mieszkańców Gminy z już istniejących rozwiązań

  Ad 5.

  a) Tak,  wdrażamy samodzielnie

                              Z poważaniem

                                              Tadeusz Górczyk

                                    Sekretarz Gminy Tarnowiec

  *Gmina Tarnowiec*
  38-204 Tarnowiec 211, woj. podkarpackie.
  Strona Internetowa: www.tarnowiec.eu
  E-mail: ugtarnowiec@ugtarnowiec.pl
  Telefon: +48 13 42 555 00
  Fax: +48 13 42 555 01 Herb Gminy Tarnowiec