Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Wniosek o informacje publiczną-odpowiedź przez None

  Dzień dobry,

  W załączeniu przesyłam odpowiedź dotycząca przekazania informacji o
  wyborcach Poczcie Polskiej S.A.

  --
  Z poważaniem,
  Agata Lewandowska
  Urząd Gminy Wilczęta
  email:sekretariat@wilczeta.pl
  www.wilczeta.pl
  www.ugwilczeta.bip.doc.pl/
  tel. +48552496504
  fax. +48552496503

  Załączniki