Instytucja: 

NAKŁO NAD NOTECIĄ

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

6

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie odczytania wiadomości przez NAKŁO NAD NOTECIĄ

  To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 27
  kwiecień 2020 do "umig@umig.naklo.pl" <umig@umig.naklo.pl> z tematem "Wniosek o
  informację publiczną".

  Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
  wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
  wiadomość lub zrozumiał jej treść.

 • odpowiedź przez NAKŁO NAD NOTECIĄ

  Witam,

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na meila z dnia 27 kwietnia 2020 r.

  Z poważaniem

  Magdalena Dankowska

  Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich

  Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią

  ul. Ks. P. Skargi 7; 89-100 Nakło nad Notecią

  tel.: 52 386-79-23

  kom.: 662-263-236

  e-mail: dankowska.magdalena@umig.naklo.pl

  Załączniki

 • Re: odpowiedź przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 4.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie odpowiedzi, czy ostatecznie po dniu przesłania odpowiedzi, a przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-23521@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Potwierdzenie odczytania wiadomości przez NAKŁO NAD NOTECIĄ

  To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 11
  maj 2020 do "umig@umig.naklo.pl" <umig@umig.naklo.pl> z tematem "Wniosek o
  informację publiczną".

  Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
  wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
  wiadomość lub zrozumiał jej treść.

 • odpowiedź przez NAKŁO NAD NOTECIĄ

  Witam,

  w załączeniu przesyłam odpowiedź na wiadomość e-mail z dnia 11 maja 2020 r.

  Z poważaniem

  Magdalena Dankowska

  Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich

  Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią

  ul. Ks. P. Skargi 7; 89-100 Nakło nad Notecią

  tel.: 52 386-79-23

  kom.: 662-263-236

  e-mail: dankowska.magdalena@umig.naklo.pl

  Załączniki