Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez RYPIN

  Rypin, dnia 04.05.2020 roku

  Szanowni Państwo

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  W odpowiedzi na wniosek o dostępie do informacji publicznej z dnia 27.04.2020 roku stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska odnośnie „informacji czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.”, informuję że Burmistrz Miasta Rypin jako Administrator danych informacji zawartych w spisie wyborców na stan prawnych który obowiązuje na dzień 4.05.2020 roku nie przekazał i nie planuje przekazać danych Poczcie Polskiej S.A.

  z poważaniem

  Marcin Kowalczyk

  Inspektor ochrony danych

  Urząd Miasta Rypin

  ul.Warszawska 40; 87-500 Rypin

  tel. 54 280 96 22

  marcin.kowalczyk@rypin.eu

  herb1

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Rypin, adres kontaktowy: Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Szczegółowe zasady przetwarzania danych dostępne są na stronach www Administratora www.bip.rypin.eu.

  Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

  Załączniki

  • image001_KeweKEq.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • image002_dqHbOoM.jpg (nieskanowany) Skanuj