Instytucja: 

SKRWILNO

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

6

 Liczba spamu: 

2

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez SKRWILNO

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_fxGLjRm.txt
 • Udostępnienie informacji publicznej - UG Skrwilno (18/2020) przez SKRWILNO

  Szanowni Państwo,

  na podstawie art. 14.1. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
  informacji publicznej (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1429) w trybie art. 244 i
  art. 247 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
  administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256) potwierdzam otrzymanie
  wniosku i przekazuję skan udostępnionej informacji publicznej wraz z
  klauzulą RODO.

  Z poważaniem -

  - Janusz Szmytkowski
  sekretarz gminy

  Załączniki

  • RODO_-_Informacja_publiczna_-_klauzula.pdf
  • UG.1431.18.2020.JS.pdf
 • Re: Udostępnienie informacji publicznej - UG Skrwilno (18/2020) przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej proszę o mailowe potwierdzenie sytuacji, że przekazali Państwo zahasłowany plik, ale hasło do niego nie zostało podane Poczcie Polskiej, a więc Poczta nie uzyskała dostępu do danych wyborców.

  Z poważaniem,

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez SKRWILNO

  Szanowni Państwo,

  załączam skan oświadczenia Wójta Gminy Skrwilno w sprawie odmowy
  udostępnienia danych ze spisu wyborców Poczcie Polskiej - w komentarzu
  dodam, że mimo kilkakrotnych próśb telefonicznych i kontaktów osobistych ze
  strony upoważnionych pracowników Poczty Polskiej S.A. Wójt Gminy Skrwilno
  nie udostępnił hasła do danych wyborców z uwagi na brak podstawy prawnej,
  czego potwierdzeniem jest pisemna odmowa dostępu do pliku z danymi z dnia 7
  maja 2020 r. *Reasumując: Poczta Polska ani żaden inny podmiot nie otrzymał
  od Urzędu Gminy w Skrwilnie dostępu do danych mieszkańców.*

  Jako samorządowcy jesteśmy zbulwersowani takim tendencyjnym wykorzystaniem
  udzielonej informacji publicznej i podawaniem w mediach nieprawdy, co godzi
  w dobre imię naszej jednostki samorządu terytorialnego.

  Po konsultacji z Wójtem Gminy Skrwilno p. Dariuszem Kolczyńskim
  zdecydowanie proszę o:

  - korektę danych z mapy dotyczących Skrwilna
  (https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1w2bEmgu9kzsIQ3VIL7fvtXIgU3MTq35P&ll=53.05589552772378%2C19.485324161232484&z=11)
  ze wskazaniem, że *dane nie zostały udostępnione.*
  - wysłanie sprostowania do mediów, którym udostępniono nieprawdziwe
  informacje - o ile Państwo takie przekazali,
  - potwierdzenie realizacji powyższych podpunktów mailowo lub
  telefonicznie (kontakt poniżej).

  Z poważaniem i nadzieją na cywilizowane załatwienie sprawy -

  Janusz Szmytkowski
  sekretarz gminy Skrwilno
  tel. 881 47 03 48 (dostępny do późnych godzin wieczornych)

  pt., 8 maj 2020 o 15:16 <{{ email }}>
  napisał(a):

  Załączniki

  • Oświadczenie_Wójta_Gminy_Skrwilno.pdf
 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez SKRWILNO

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3.txt