Instytucja: 

ŚLIWICE

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:

  czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez ŚLIWICE

  SG.1431.7.2020 Śliwice, dnia 20.05.2020rok

                   Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

     W odpowiedzi na wniosek informuję, że dane wyborców zgodnie z
  wnioskiem Poczty Polskiej z dnia 24 maja 2020 roku

  zostały przekazane w dniu 28 kwietnia 2020 roku.

  Z up. Wójta

  Piotr Spica

  tel. 523340730
  e-mail: {{ email }}

  <https://sliwice.pl>*Urząd Gminy Śliwice*
  ul. Ks. Dr. St. Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice
  tel. (52)3340710
  e-mail: {{ email }}
  www: sliwice.pl

  Dbaj o środowisko! Zanim wydrukujesz, pomyśl, czy potrzebujesz.
  Please take care of the environment - think before you print!

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Śliwice. Adres
  Korespondencyjny: ul. Ks. dr St. Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice, adres
  e-mail: {{ email }}, numer telefonu: 523340710. Dane osobowe będą
  przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji oraz obsługi zapytań.
  Więcej na temat przysługujących praw, w tym informacji na temat
  przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie internetowej
  bip.sliwice.pl.

  W dniu 19.05.2020 o 23:38, {{ email }} pisze:

  Załączniki