Instytucja: 

TOPÓLKA

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Gmina Topólka przez TOPÓLKA

  Urząd Gminy Topólka
  Topólka 22
  87-875 Topólka
  tel. 54 286 90 35

  ONiSO.1431.10.2020

  Szanowni Państwo,

  w załączeniu przesyłam odpowiedź Wójta Gminy Topólka na wniosek o udostępnienie informacji publicznej nadesłany przez Państwa.

  Z poważaniem,

  Sylwia Ulanowska
  Z-ca Kierownika USC

  Załączniki

  • odp.na_wniosek_o_ud.inf.publ.pdf