Instytucja: 

ZBICZNO

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Wniosek o informację publiczną - odpowiedź przez ZBICZNO

  Szanowni Państwo,

  w związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej z dnia 27
  kwietnia 2020 r., skierowanym do tut. urzędu, dotyczącym przekazania
  informacji o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. - Urząd Gminy Zbiczno
  informuje, że nie przekazał informacji o wyborcach Poczcie Polskiej
  S.A., z powodu braku podstaw prawnych do przekazania danych ze spisu
  wyborców Gminy Zbiczno.

  .....

  Z poważaniem

  Anna Szablińska

  Urząd Gminy Zbiczno

  ....

  Informacja zawarta w niniejszej wiadomości lub dowolnym jej załączniku
  może być chroniona i objęta zakazem jej ujawniania. Jeśli nie jesteś jej
  zamierzonym adresatem lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania
  adresatowi, niniejszym informuję, że wszelkie rozprowadzanie,
  dystrybucja i powielanie niniejszej wiadomości lub jej załączników, bądź
  inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione. Jeżeli
  otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, proszę niezwłocznie zawiadomić nadawcę
  wysyłając odpowiedź na niniejszą wiadomość i usunąć ją z komputera bez
  otwierania załączników. Dziękuję.

  ....

  Ogólna klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy Zbiczno dotycząca
  ochrony danych osobowych znajduje się TUTAJ
  <http://gm-zbiczno.rbip.mojregion.info/klauzula-informacyjna-ogolna-dla-klientow-urzedu-gminy-zbiczno-dotyczaca-ochrony-danych-osobowych-aktualna/>