Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • odpowiedź informacja publiczna WOA-I.1431.60.2020 przez Chełm

  Dzień dobry

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej doręczony
  w dniu 27 kwietnia 2020 r.,   wysyłam informację.

  Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

  Z poważaniem

  Małgorzata Ciemińska

  --
  Małgorzata Ciemińska
  inspektor Wydziału
  Organizacyjno-Administracyjnego
  Urząd Miasta Chełm
  ul.Lubelska 65, 22-100 Chełm
  tel.82 565 25 21
  e-mail malgorzata.cieminska@umchelm.pl

  Załączniki