Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez CHRZANÓW

  Informację o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. nie zostały przekazane.

  Stosując się do wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2020 r., znak: ZPOW-421-10/20 zamierzamy udostępnić informację o wyborcach Poczcie Polskiej S.A.

  Z poważaniem:

  Janusz Wlizło

  Zastępca Wójta

  Urząd Gminy Chrzanów

  Chrzanów Trzeci 112

  23-305 Chrzanów

  tel. 158755132

  Obowiązek informacyjny:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Chrzanów jest Wójt Gminy Chrzanów
  z siedzibą Chrzanów Trzeci 112, 23-305 Chrzanów.

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować
  przez e-mail: <mailto:iod@chrzanow.eurzad.eu> iod@chrzanow.eurzad.eu

  3. Pełny obowiązek informacyjny pod linkiem: <http://www.chrzanow.e-biuletyn.pl/index.php?id=841> http://www.chrzanow.e-biuletyn.pl/index.php?id=841

  Załączniki

  • image001_jQyWdxA.jpg (nieskanowany) Skanuj
 • Re: RE: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 27.04.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie informacji, czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-23603@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez CHRZANÓW

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na Państwa zapytanie, informujemy, że Wójt Gminy Chrzanów nie przekazał danych wyborców Poczcie Polskiej.

  Z poważaniem:

  Janusz Wlizło

  Zastępca Wójta

  Urząd Gminy Chrzanów

  Chrzanów Trzeci 112

  23-305 Chrzanów

  tel. 158755132

  Obowiązek informacyjny:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Chrzanów jest Wójt Gminy Chrzanów
  z siedzibą Chrzanów Trzeci 112, 23-305 Chrzanów.

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować
  przez e-mail: <mailto:iod@chrzanow.eurzad.eu> iod@chrzanow.eurzad.eu

  3. Pełny obowiązek informacyjny pod linkiem: <http://www.chrzanow.e-biuletyn.pl/index.php?id=841> http://www.chrzanow.e-biuletyn.pl/index.php?id=841