Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Wniosek o informację publiczną przez None

  Dzień dobry, odpowiadając na maila z dnia 27 kwietnia 2020r. , uprzejmie
  informuję, że na dzień dzisiejszy to jest 29 kwietnia 2020r. gmina
  Gryfów Śląski nie przekazała Poczcie Polskiej informacji o wyborcach - (
  danych ze spisów wyborców) i nie zamierzamy tego zrobić dopóki nie
  wejdzie w życie ustawa stanowiąca podstawę prawną do wykonania wyżej
  wymienionych czynności.

  Z poważaniem

  Jerzy Andrzejczak

  Sekretarz Gminy i Miasta

  Gryfów Śląski

  --

  Anna Lis

  UGiM Gryfów Śląski

  Inspektor ds. kancelaryjno - organizacyjnych

  +48 75 78 13 552 <tel:+48757813552>

  sekretariat@gryfow.pl <mailto:sekretariat@gryfow.pl>

  Adres

  Urząd Gminy i Miasta
  ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski

  Telefon 75 78 13 552 <tel:757813552>

  Fax 75 78 13 552 <tel:757813552>

  PKO BP SA
  77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

  www.gryfow.pl <https://gryfow.pl> | <https://www.facebook.com/gryfowpl/>
  <https://www.youtube.com/user/gryfowpl> <http://gryfow.pl/kontakt/>

  ------------------------------------------------------------------------

  *e-Usługi:* EBOI <https://gminagryfowslaski.eboi.pl/> / ZBGKiM - EBOI
  <https://zbgkimgryfowslaski.eboi.pl/> / Portal mieszkańca Rady Miejskiej
  <http://gryfowslaski.esesja.pl/>