Instytucja: 

FRAMPOL

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez FRAMPOL

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:40

  odczytano w dniu 2020-04-27 10:53.

 • Wniosek o informację publiczną przez FRAMPOL

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 27 kwietnia 2020r. Urząd Miejski we Frampolu
  w załączeniu przesyła żądane informacje.

  Monika Książek
  Referent ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.
  Urząd Miejski we Frampolu

  ul. Radzięcka 8, 23-440 Frampol

  tel. 84 685 75 09

  e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych
  osobowych, zawartych w korespondencji prowadzonej drogą elektroniczną jest
  Burmistrz Frampola, z siedzibą przy ul. Radzięckiej 8, 23-440 Frampol,
  <http://www.frampol.pl/> http://www.frampol.pl

  Kontakt we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych
  osobowych oraz wykonywaniem praw, możliwy jest pod adresem mailowym:
  <mailto:{{ email }}> {{ email }} (inspektor ochrony danych).

  Informacje o Pana/Pani uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych
  osobowych zamieszczone są pod adresem:


  <https://umframpol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=193&p1=szczegoly&p2=1403452
  >
  https://umframpol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=193&p1=szczegoly&p2=1403452

  Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
  do którego jest zaadresowana i może zawierać informacje prawnie chronione.
  Wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego przekazywanie,
  rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie
  jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim informacje przez osobę lub
  podmiot nie będący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
  korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie
  nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera. Dziękujemy

  P Przed wydrukiem pomyśl o środowisku.

  Załączniki

  • I.P_27.04.2020.pdf