Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez IZBICA

  Twoja wiadomość

  Do: ugizbica@mbnet.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:40

  odczytano w dniu 27.04.2020 10:45.

 • odpowiedz na wniosek przez IZBICA

  Dzień dobry.

  W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej z dnia

  27 kwietnia 2020 roku.

  Z poważaniem,

  Anna Chachaj

  Sekretarz Gminy

  Urząd Gminy w Izbicy

  ul. Gminna 4

  22-375 Izbica

  tel: 84 618 30 34

  fax: 84 618 30 49

  e-mail: ugizbica@mbnet.pl

  Załączniki

 • Re: odpowiedz na wniosek przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-23628@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez IZBICA

  Twoja wiadomość

  Do: ugizbica@mbnet.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 13.05.2020 07:43

  odczytano w dniu 13.05.2020 09:23.

 • Wniosek o informację przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o
  informację, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-23628@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Agnieszka Zdanowicz- Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_9_OB_I_2021_podpisana_elektr_z3FzpLP.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • RE: Wniosek o informację publiczną przez IZBICA

  Załączniki

 • Re: RE: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowna Pani,

  bardzo dziękuję za odpowiedź, chciałabym jednak dobrze ją zrozumieć, ponieważ otrzymywaliśmy od gmin różne odpowiedzi co do szyfrowania danych. Czy dane, które przekazali Państwo Poczcie Polskiej, stały się dla niej dostępne przed 9 maja 2020 r.? Niektóre gminy hasłowały przekazywane dane, ale nie podawały od razu hasła do pliku, tylko prosiły Pocztę o wystąpienie o to hasło, czego Poczta Polska nie robiła. Tak więc ostatecznie Poczta Polska nie uzyskiwała dostępu do tych danych. Jak sytuacja wygląda w Państwa przypadku?

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 5262842872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez IZBICA

  Załączniki