Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez JABŁOŃ

  Twoja wiadomość

  Do: ugjablon@jablon.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:40

  odczytano w dniu 27.04.2020 13:29.

 • odp. na wniosek z 27.04.2020 przez JABŁOŃ

  Odpowiadając na wniosek z dnia 27 kwietnia 2020 r. Gmina Jabłoń, województwo
  lubelskie informuje, że nie zostały przekazane informacje o wyborcach
  Poczcie Polskiej S.A.

  Piotr Denejko

  Sekretarz Gminy Jabłoń

  sekretarz@jablon.pl <mailto:sekretarz@jablon.pl>

  tel. 83 3560006 w. 31