Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez JANÓW LUBELSKI

  Witam serdecznie,

   w odpowiedzi na otrzymany wniosek o informację publiczną informuję,
  iż  Urząd Miejski w Janowie Lubelskim nie przekazał Poczcie Polskiej
  informacji o wyborcach.

  Anna Jaremek

  Urząd Miejski w Janowie Lubelskim

  W dniu 27.04.2020 o 10:40, sprawa-23632@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  --

  *Anna Jaremek*
  *Sekretariat Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim*
  ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski
  tel.: +48 15 87 24 330 | fax.: +48 15 87 24 670
  e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

  Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych
  osobowych, zawartych w korespondencji prowadzonej drogą elektroniczną
  jest Gmina Janów Lubelski z siedzibą przy ul. Zamoyskiego 59, 23-300
  Janów Lubelski, tel. 15 8724330, e.mail.: sekretariat@janowlubelski.pl
  <mailto:sekretariat@janowlubelski.pl>, strona www www.janowlubelski.pl
  <http://www.janowlubelski.pl> . Kontakt we wszystkich sprawach
  związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz wykonywaniem
  praw, możliwy jest pod adresem mailowym: iod@janowlubelski.pl
  <mailto:iod@janowlubelski.pl> (inspektor ochrony danych). Informacje o
  Pani/Pana uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
  zamieszczone są pod adresem: https://www.janowlubelski.pl/node/32010 lub
  https://umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=447 .

  Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
  podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać informacje
  prawnie chronione. Wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze
  jego przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie,
  bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim informacje
  przez osobę lub podmiot niebędący jego adresatem, jest niedozwolone.
  Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o
  zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

  Dziękujemy
  /Administrator Danych Osobowych/

 • Re: Re: Wniosek o informację publiczną przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-23632@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez JANÓW LUBELSKI

  Witam serdecznie,

  w załączniku przesyłam skan pisma z odpowiedzią na otrzymany od Państwa
  wniosek o informację publiczną.

  Pozdrawiam i życzę miłego dnia

  *Anna Jaremek*
  *Sekretariat Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim*
  ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski
  tel.: +48 15 87 24 330 | fax.: +48 15 87 24 670
  e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

  Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych
  osobowych, zawartych w korespondencji prowadzonej drogą elektroniczną
  jest Gmina Janów Lubelski z siedzibą przy ul. Zamoyskiego 59, 23-300
  Janów Lubelski, tel. 15 8724330, e.mail.: sekretariat@janowlubelski.pl
  <mailto:sekretariat@janowlubelski.pl>, strona www www.janowlubelski.pl
  <http://www.janowlubelski.pl> . Kontakt we wszystkich sprawach
  związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz wykonywaniem
  praw, możliwy jest pod adresem mailowym: iod@janowlubelski.pl
  <mailto:iod@janowlubelski.pl> (inspektor ochrony danych). Informacje o
  Pani/Pana uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
  zamieszczone są pod adresem: https://www.janowlubelski.pl/node/32010 lub
  https://umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=447 .

  Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
  podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać informacje
  prawnie chronione. Wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze
  jego przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie,
  bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim informacje
  przez osobę lub podmiot niebędący jego adresatem, jest niedozwolone.
  Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o
  zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

  Dziękujemy
  /Administrator Danych Osobowych/

  Załączniki