Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez JEZIORZANY

  Twoja wiadomość

  Do: gmina.jeziorzany@jeziorzany.eu
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:40

  odczytano w dniu 27.04.2020 10:48.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez JEZIORZANY

  Witam.

  Dane dla Poczty Polskiej nie zostały udostępnione.

  Pozdrawiam

  ---

  Wójt Gminy Jeziorzany

  Mariusz Grobel

  Urząd Gminy Jeziorzany

  ul. Rynek 22

  21-146 Jeziorzany

  tel. 81 85 78 001

  fax. 81 85 78 002

  <mailto:gmina.jeziorzany@jeziorzany.eu> gmina.jeziorzany@jeziorzany.eu

  <http://jeziorzany.eu/> http://jeziorzany.eu

  <https://facebook.com/gminajeziorzany> https://facebook.com/gminajeziorzany

  --

  Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, zawartych w korespondencji prowadzonej drogą elektroniczną jest

  Gmina Jeziorzany z siedzibą przy ul. Rynek 22, 21-146 Jeziorzany, <http://jeziorzany.eu/> http://jeziorzany.eu. Kontakt we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem

  Pani/Pana danych osobowych oraz wykonywaniem praw, możliwy jest pod adresem mailowym: <mailto:iod@lubelskie.pl> iod@pcat.pl (inspektor ochrony danych). Informacje o

  Pani/Pana uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone są pod adresem: <https://ugjeziorzany.bip.lubelskie.pl/index.php?id=233> https://ugjeziorzany.bip.lubelskie.pl/index.php?id=233

  Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać informacje prawnie chronione.

  Wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie

  jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim informacje przez osobę lub podmiot niebędący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji,

  który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera. Dziękujemy.

  Załączniki