Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez KAMIONKA

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@ugkamionka.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:40

  odczytano w dniu 27.04.2020 10:57.

 • odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez KAMIONKA

  Dzień dobry,

  W załączniku wiadomości przesyłam pismo z informacją we wnioskowanym
  zakresie.

  Z poważaniem,

  Weronika Mądro

  Podinspektor

  Urząd Gminy Kamionka

  Ul. Lubartowska 1

  21-132 Kamionka

  Tel. (81)852 65 66

  Niniejsza wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają
  ochronie prawnej.Jeżeli nie jesteście Państwo zamierzonym adresatem
  powyższej wiadomości informujemy, iż jakiekolwiek jej ujawnienie,
  reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. O
  błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i
  usunąć wiadomość. Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych
  osobowych związanych z niniejszą korespondencją jest Wójt Gminy Kamionka,
  ul. Lubartowska 1, 21-132 Kamionka. Z powołanym w Urzędzie Inspektorem
  Ochrony Danych możecie się Państwo skontaktować pod adresem: iod@pcat.pl .
  Wszelkie informacje dotyczące zasad i celów przetwarzania znajdziecie
  Państwo w klauzuli informacyjnej dostępnej pod adresem
  https://ugkamionka.bip.lubelskie.pl/index.php?id=209&p1=szczegoly&p2=1275014

  Załączniki